Norsk-tysk oversettelse
Ole Hammersland

Språktjenester

Mitt enkeltmannsforetak tilbyr språktjenester overfor direktekunder og oversettelsesbyråer. Jeg har ca. 4 års erfaring i denne bransjen: som oversetter, korrekturleser, selger, vendor manager og utvikler.

Hva tilbyr jeg

Jeg oversetter fra følgende språk:

Jeg har særlig erfaring med å oversette:

Jeg har også en viss erfaring med å oversette til tysk, under de rette forutsetningene.

Hvorfor velge meg?

Jeg vet hvilke egenskaper som verdsettes av både kunder og prosjektledere (og trolig også av tekstens sluttkonsument).

1. God (og rask) kommunikasjon

Ingen liker å vente i timevis på svar og så få en halv setning som i beste fall kan betegnes som unnvikende. De fleste oversettelser skulle helst vært ferdige i går, og jeg vet hvor viktig det er å svare raskt og tydelig i en bransje hvor tidspresset er stort.

2. Mitdenken (immer)

Tyskerne har et flott ord for det «å ta eierskap» til en oppgave: mitdenken (bokstavlig: «tenke med»). Som oversetter forsøker jeg å se kritisk på teksten og tenke på hva jeg kan gjøre for å få den litt bedre. Jeg er heller ikke for stolt til å stille spørsmål.

3. Gode språkferdigheter

Det viktigste språket mitt er norsk. Jeg er god til å skrive på norsk – muntlig, nøytralt, på rim og i luften med. I tillegg skal jeg som oversetter ha god kjennskap til utgangsspråket. Ja, det innebærer å kunne grammatikkboka, og også allmenn kulturell kontekst for språket. Man skal helst også kjenne til nylige hendelser, slang, politiske strukturer, humor osv. osv. Verden roterer hurtig om sin egen akse, og språkferdighetene mine er ikke noe jeg tar for gitt. Som alt annet må det holdes ved like. Eller var det «vedlikeholdes»? Hmm…

4. Kjenner mine begrensninger

Det er ikke mulig å kunne alt. Enhver som påstår at de er «flytende i» eller «mestrer» et fremmedspråk, sier ikke hele sannheten. Det er rett og slett umulig å kunne alle aspekter ved et språk: det er alltid mer å lære. Det er nettopp det jeg elsker med denne jobben. Jeg er veldig glad i lære og sette meg inn i nye ting.

Ta kontakt

Høres dette interessant ut? Ta gjerne kontakt.

Bortsett fra oversettelse

Jeg har ellers god kjennskap til språktjenestebransen fra arbeid med vendor management, håndtering av klager og salg, hvor jeg har arbeidet tett opp mot prosjektledersiden.

Jeg har også god teknisk forståelse og er svært interessert i smarte automatiseringsløsninger. På min Github har jeg lagt opp noen av prosjektene mine for å forenkle bl.a. filhåndtering og annet på byråsiden.